Privatizacija Telekoma Slovenije

Vse, kar morate vedeti. Na kratko.

Telekom Slovenije (za marsikoga Telekom) je državno podjetje, ki ni le ponudnik spletnih, televizijskih ter drugih komunikacijskih storitev za večino državljanov Republike Slovenije, ampak tudi vzdrževalec in lastnik velikega dela slovenske spletne in mobilne infrastrukture. Spomnimo se, Telekom je prevzel Mobitel ter vsa njegova sredstva za povezovanje in komunikacijo, s katerim se je močno povečal vpliv in dobiček podjetja. Tudi ostali ponudniki so v veliki meri odvisni od Telekoma, saj je lastnik velikega dela slovenske infrastrukture, po kateri tečejo spletni, televizijski in telefonski tokovi.

Kaj je Telekom?

Telekom Slovenije je slovenski ponudnik elektronskih telekomunikacij, ki na slovenskem trgu ponuja fiksno in mobilno telefonijo, širokopasovni internet, IP-telefonijo in IP-televizijo ter multimedijske storitve in vsebine. Telekom Slovenije pod svojim okriljem ponuja številne uveljavljene blagovne znamke. Med vidnejšimi sta Siol ter od pripojitve hčerinskega podjetja, mobilnega operaterja Mobitel, 1. julija 2011, tudi blagovna znamka Mobitel. Glavni poudarek poslovanja združenega podjetja Telekom Slovenije bo tako v prihodnje na širokopasovnih, fiksnih, mobilnih in kombiniranih storitvah. Skupaj s hčerinskimi družbami sestavlja Skupino Telekom Slovenije, ki jo poleg obvladujoče družbe Telekom Slovenije, d.d. sestavljajo še odvisne (hčerinske) družbe s sedežem v Sloveniji ter drugih državah more helpful hints.

V Sloveniji imajo sedež družbe:

  • GVO, d.o.o.
  • Avtenta, d.o.o.
  • TSmedia, d.o.o.
  • Soline, d.o.o (po sklepu vlade bo podjetje izločeno pred prodajo)

V drugih državah pa:

  • Ipko Telecommunications (Kosovo)
  • SIOL in ONE DOOEL (Skopje, Makedonija)
  • Blicnet d.o.o. Banja Luka (Srbija)
  • SIOL d.o.o. (Beograd, Podgorica, Sarajevo in Zagreb)

Kaj je Privatizacija?

Denacionalizacija (tudi »privatizacija«) je prenos lastnine in odgovornosti iz javnega oz. državnega v privatni (komercialni) sektor. Izraz se lahko nanaša na popoln prenos kakršnekoli državne lastnine.  Sklep o privatizaciji 15 podjetij, ki jih država misli prodati.

Kaj spada pod pojem ‘infrastruktura’ pri Telekomu?

Infrastruktura Telekoma Slovenije so bakrena in optična hrbtenična omrežja ter omrežja, ki omogočajo dostop do storitev. Prva služijo medkrajevnim in meddržavnim komunikacijam, druga povezujejo naročnike s telefonskimi centralami in internetnimi vozlišči. Ravno tako ne smemo zanemariti, da si sedaj Telekom lasti vse bazne postaje širom Slovenije kot tudi možnosti uporabe tehnologij GSM/UMTS/LTE, kar je podedoval od nekdanjega podjetja Mobitel. Poleg tega se ne smemo omejiti na meje Republike Slovenije. Preko hčerinskih podjetij si Telekom Slovenije lasti infrastrukturo, ki sega preko vseh držav bivše Jugoslavije.

Kaj je SDH?

SDH (Slovenski Državni Holding) je začel svojo zgodbo leta 2012 ko se je imenoval še SOD (Slovenska Odškodninska Družba), vendar so ga leta 2014 preimenovali.Družbo je Vlada Republike Slovenije ustanovila z namenom strokovnega upravljanja z državnim premoženjem. Odgovorna je za sledeče postopke:

  • denacionalizacija premoženja (od odškodnin do poravnavanja obveznosti),
  • upravljanje premoženja v lasti SDH in/ali Republike Slovenije. Upravlja tudi s tveganimi naložbami države in
  • privatizacija državne lastnine (razpolaga s kapitalom, ki ga v sklepu določi Državni zbor).

Zakaj potrebujemo SDH pri prodaji Telekoma in drugih podjetij?

SDH deluje kot posrednik za lasten in državni delež Telekoma Slovenije ter drugih podjetij med Državnim zborom in Vlado Republike Slovenije ter potencialnimi kupci. S prenosom odgovornosti na SDH so želeli iz prodajnega postopka izločiti politiziranje prodaje državnega premoženja. V zvezi s prodajo Telekoma Slovenije je bilo SDH naloženo, da pridobi strateškega investitorja, ki bo dolgoročno zagotavljal učinkovito upravljanje, konkurenčnost ter uspešen razvoj družbe in njenih hčerinskih družb; pozitiven vpliv na razvoj sektorja elektronskih komunikacij. Cilj prodaje državnega deleža družbe Telekom Slovenije je doseganje najvišje možne prodajne cene državnega deleža.

Kako SDH deluje?

SDH nadzoruje Uprava, ki ima štiri oddelke: kabinet uprave, oddelek za odnost z javnostmi, pooblaščenec za skladnost poslovanja in integriteto ter notranja revizija. Ti bdijo nad tremi vejami SDH:

  1. sektor upravljanja premoženja,
  1. oddelek za denacionalizacijo in poravnavo obveznosti,
  1. sektor podpornih funkcij.

S prodajo Telekoma se pretežno ukvarja Sektor upravljanja premoženja, bolj specifično: oddelek za prodajo kapitalskih naložb.

Za koliko prodajamo Telekom?

Trenutna vrednost 4.939.793 delnic (75,58 odstotka: 72,75 odstotka delnic je v državni lasti, 2,83 odstotka drugi delničarji) delnic (po 130,00€): 642.173.090€. Cinven za delnico sicer ponuja le 110€ (543.377.230€). Ceno 130€ ponuja samo pod določenimi pogoji: glede na izzid vloženih odškodninskih tožb proti Telekomu Slovenije, da ga Varuh konkurence ne bo omejeval pri delu s podjetjem in, v primeru nakupa T-2, pri združitvi obeh podjetij.

Kdo je potencialni kupec?

Med glavnimi interesenti za Telekom Slovenije sta se omenjala Deutsche Telekom in finančni sklad Cinven. Deutsche Telekom je od nakupa pred kratkim odstopil. Sedaj je edini zainteresirani kupec Cinven, čigar ponudba za nakup Telekoma se izteče 10.6.2015.

Kakšni so argumenti za prodajo?

Peticija za privatizacijo navaja sledeče argumente za prodajo in privatizacijo podjetij v državni lasti:

  • gospodarstvo nazaduje, ker so nekatera največja podjetja politično vodena in izkoriščena,
  • Slovenija ima enega izmed najvišjih deležev državnega lastništva, ki jih mora prodati na odprtem trgu,
  • s tem se bo končalo izplačevanje zaslug znancem in vezam skozi podjetja, ki jih ima politika pod svojim vplivom,
  • podjetja niso privatizirana in depolitizirana, zato plačujemo visoke davke in razvojno zaostajamo, podjetniško kot kulturno.

Poleg tega je uprava SDH sklenila, da je prodaja Telekoma britanskemu skladu Cinven primerna in ekonomsko smiselna. Argument Vlade Republike Slovenije je predvsem zavezanost k prodaji 15 podjetij, ki so jih uvrstili na seznam za privatizacijo.

Kakšni so argumenti proti prodaji?

Peticija proti privatizaciji je navedla sledeče argumente proti prodaji in privatizaciji podjetij v državni lasti:

  • gospodarskih razlogov za razprodajo ni, saj so finančna sredstva, pridobljena z dosedanjimi zadolžitvami, dovolj obsežna za odplačevanje dolgov,
  • govorjenje o strateškem partnerstvu in strateških lastnikih je nesmiselno, saj partnerstva sklepajo enakopravni subjekti,
  • ko podjetje prodamo, postane lastnina kupca, zato so zaveze o ohranitvi delovnih mest so le metanje peska v oči, ker bo kupec zaposlenost prilagajal maksimiranju dobička,
  • še slabše je, če so kupci finančni skladi, ker podjetja kupijo zato, da jih bodo preprodali.
  • zdravilo za preprečitev nespodobnega vmešavanja politike pa je, da naj se politika (vladajoča stranka ali koalicija) preneha nedostojno vmešavati.”

Pirati smo proti prodaji Telekoma Slovenije predvsem zato, ker:

  • s prodajo Telekoma Slovenije prodajamo informacijske avtoceste 21. stoletja,
  • je prodaja nepremišljena; prodaja se brezglavo, s pomanjkanjem investicijskih strategij,
  • je cena za podjetje, kakršno je Telekom Slovenije, absolutno prenizka že od samega začetka prodajnega postopka.
Obvestila o novih TL;DR člankih