O projektu

Cilj projekta

S projektom TLDR.si si že od samega začetka prizadevamo, da zapletene in površno predstavljene ter povzete teme predstavimo v obliki “pogosto postavljenih vprašanj”, ki se ob temi pojavljajo. Bralcu TL;DR prispevki z razloženimi termini, opisi problematik in predstavitvijo celotne zgodbe v enem članku omogočijo vpogled v dogajanje okoli izbrane teme.

Prispevki se z uporabo več različnih virov, urednikov in strokovnih sodelavcev karseda izogibajo subjektivnim mnenjem posameznikov ter navajajo objektivna, preverljiva in konkretna dejstva: namen TL;DR prispevkov je izobraževanje in politično opolnomočenje bralcev.