Nevtralnost Interneta

Vse, kar morate vedeti. Na kratko.

Ko se usedete za napravo, ki je povezana na širni svetovni splet lahko dandanes z enim klikom ponesete v svet zahtevek za ogled družabnega omrežja, že z drugim ste na vašem najljubšem blogu. Ko preberete članek, že gledate video na portalu Youtube. In vse to dostopate z mesečnim plačilom vezave pri operaterju. Predstavljajte si, da bi morali za dostop do sleherne naštete storitve doplačati. Predstavljajte si, da se eksplozija novih storitev, ki smo ji bili priča v zadnjem desetletju, čez noč ustavi. To preprečuje nevtralnost interneta, ki bo tematika tokratnega TL;DR prispevka.

Kaj je nevtralnost interneta?

Slovenski Zakon o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1), kot en najbolj naprednih na svetu, opredeljuje nevtralnost interneta kot načelo, po katerem se internetni promet po javnem komunikacijskem omrežju obravnava enakovredno, neodvisno od vsebine, aplikacij, storitev, naprave, vira in cilja komunikacije.

Kakšen vpliv ima nevtralnost interneta?

Prenosnike prometa ne sme zanimati vsebina prometa, ki ga prenaša. Njegov edini cilj mora biti, da se promet prenese. Nevtralnost interneta zagovarja enak princip kot ga poznamo pri mobilni telefoniji, kjer je vzpostavitev povezave med dvema mobilnikoma povsem enaka katerikoli drugi. Nihče na povezavi ne sme imeti prednosti pred drugim. Tak vpliv ima načelo nevtralnosti interneta.

Na koga vpliva nevtralnost interneta?

Načelo nevtralnosti interneta ima različne vplive na vsakdanje uporabnike interneta, podjetja, telekomunikacijske operaterje in državo.

Vpliv na uporabnike

Za trenutek si zamislite, da podjetje McDonald’s razdaja brezplačne pijače, a moramo pred uživanjem od drugega prodajalca kupiti slamico. Nekega dne, medtem ko piješ svojo pijačo, opaziš, da ti prodajalec slamice le-to stiska tako, da skoznjo spraviš le še kapljice in tako pitje traja neprimerljivo dlje. Opozoriš ga, naj preneha s početjem, a ti hitro zabiča, da bo nadaljeval s početjem, dokler mu McDonald’z ne plača za slamico. Potarnaš, da si zanjo plačal sam, nakar odgovori, da mu je do tega vseeno, saj potrebuje več denarja. Vpliv na uporabnike je močno povezan z vplivom na manjša in srednja podjetja. Razlika je v tem, da uporabnik lažje začne uporabljati cenejšo, podobno storitev, podjetje pa svoje osredotočenje in način dela ter glavni vir zaslužka težje preusmeri. Uporabnikova sposobnost menjati storitev, ki jo uporablja, pa je omejena s ponudbo storitev. Če podjetjem ne omogočimo klime, kjer novi igralec lahko prekosi starega, kateri je mislil, da ohranja monopol, se lahko poslovimo zgodbam, ki so se dogajale v preteklosti, kjer smo uporabljali tisto storitev, ki je bila boljša, ne večja. Brez nevtralnosti interneta nikoli nebi izkusili “spletnih premikov” uporabnikov iz MySpace-a na Facebook, iz Yahoo-ja na Google, Youtube-a, ki bi lahko zrasel v konkurenta vsem ostalim servisom, ki so ponujali takšno ali drugačno obliko prenosa in ogleda video vsebin. Da, ti velikani so bili nekoč manjša konkurenca takratnim. Znižalo se bo število podjetij, ki vam ponujajo storitve oziroma bodo tista, ki so skozi dogovore z operaterji, cenejša od ostalih, ki imajo lahko sicer boljšo, a neproporcionalno dražjo rešitev. Telekomunikacijska podjetja očitajo uporabnikom in podjetjem, da sami v tem odnosu potegnejo najkrajšo. Kršenje nevtralnosti interneta na škodo uporabnikov je, da ste primorani uporabljati t.i. “sankcionirane in ustaljene” storitve, medtem ko novi, boljši ponudniki zaradi neobstoja prostega trga ne dobijo možnosti konkurirati. Vajeti moči in odločevanja so predana telekomom po svetu.

Vpliv na podjetja

Z izrazom podjetja v tem primeru mislimo na tista, ki poslujejo na širnem svetovnem spletu, v 21. stoletju praktično vsa podjetja. Zavoljo preglednosti moramo telekomunikacijska podjetja, ker imajo tu povsem druge zahteve in želje, izvzeti. Najhujše posledice bodo čutila podjetja, ki ponujajo video vsebine preko spleta (Video on demand storitve). Video vsebine “zasedejo” veliko več prostora pri prenosu kot slike, glasba, itd. a v trenutni obravnavi za dostop na svetovni splet ne plačujejo več, kar nekatere telekomunikacijske operaterje jezi, saj jih sili v nadgradnjo povezav, kerspletne video vsebine postajajo vedno bolj popularne. Določena podjetja bi, v primeru da nevtralnost interneta ne obstaja, plačevali več za svoj promet, kar dvigne stroške dela in na koncu tudi ceno storitve, predvsem pa dvigne ceno “vstopa” nove konkurence na trg. Padec nevtralnosti interneta bi lahko imel hude posledice na vse storitve, ki se vršijo na spletu, od spletnih trgovin, kjer vsaka sekunda odzivnega časa šteje, do spletnih iger, pri katerih neuporabnost ravno tako raste z neodzivnostjo povezave. Prenos podatkov bi lahko, zaradi “nesorazmerne obremenitve” spleta lahko računali praktično vsaki oblačni storitvi (Dropbox). Zloraba neobstoja nevtralnosti interneta bi bila neustavljiva.

Vpliv na telekomunikacijske operaterje

V primeru padca nevtralnosti interneta bi največ pridobili veliki telekomunikacijski operaterji, (med katere ne štejemo Telekom Slovenije, v Evropi jih je le peščica) saj bi jim v praksi dovolili izvajati monopol nad storitvami na lastnih omrežjih. Operaterji za prenos podatkov po lastnih omrežjih ne plačujejo, kar pomeni, da lahko, zaradi nižjih stroškov, ponujajo enake storitve kot druga podjetja s prisotnostjo na spletu praktično brezplačno. Ustvari se monopolni trg na področju telekomunikacijskih operaterjev, kjer pridejo v igro načela nelojalne konkurence. V 21. stoletju smo videli kvantne preskoke iz televizije na internet. Mladi raje spremljajo vsebine na Youtube-u kot gledajo televizijo, kar posledično pomeni, da ne plačujejo priključnin za TV sprejemnike. Kar naenkrat so telekomunikacijska podjetja uvidela ogromen padec zaslužka, ki se je popolnma mimo njih preusmeril na konkurenče ponudnike video vsebin. S prestrukturiranjem delovanja interneta želijo telekomunikacijski operaterji večji kos pogače, brez višanja stroškov. Potreba po širjenju infrastrukture telekomunikacijskih operaterjev je dejstvo, a z razdrtjem načel, kot je nevtralnost interneta, želijo operaterji znižati lastne stroške in investicije v razvoj in širitev omrežja. Omrežja, ki predstavlja zaradi padca popularnosti televizije vedno manjši vir zaslužka. S prednjačenjem ene vrste prometa pred drugim in neenakim obnašanjem do prometa na povezavah telekomunikacijska podjetja iščejo nove dotoke hitrih zaslužkov, ki ne potrebujejo dragih širitev in gradnjo ter vzdrževanje novih omrežjih.

Vpliv na državo

Kar zagotavlja slovenska zakonodaja, v primerjavi s celotnim preostalim svetom, ni veliko. Na Internet, kot globalno mrežo, lahko vplivajo samo največji igralci. Ravno zato je pomembno, kako se bo težavo nevtralnosti interneta rešilo na ravni ZDA in Evropske Unije. Uveljavitev načela nevtralnosti interneta vpliva tudi na klimo v državi. Če neka država uveljavlja načela nevtralnosti na spletu, ima preprosto zagotovilo za svobodni trg na lastnem ozemlju. V kolikor taka načela ne uzakoni in ne zagotavlja, se podjetniška klima države lahko kaj hitro spremeni. Korporacije bodo sicer ostale, kjer so in večina srednje velikih, ustaljenih podjetij bo obstalo, majhna podjetja, odpiranje novih podjetij ter s tem podjetniški zagon prebivalstva pa bo povsem zamrl, saj nimajo možnosti za širjenje na spletu, kjer z lastnim kapitalom ne morejo konkurirati večjim, že ustaljenim podjetjem. V primeru, da bodo težavo po svetu rešili izrazito drugače, bomo hitro videli, da bodo geografska področja, kjer velja nevtralnost interneta, hitro prehitela tiste, kjer se promet obravnava diskriminatorno.

Načini kršenja nevtralnosti interneta

Nevtralnost interneta lahko razumemo kot krovni termin, ki hudiča skriva v podrobnostih.

Upravljanje prezasedenosti omrežja.

Pojav,ki se sicer dogaja pogosto, in ga ponavadi občutimo v obliki počasnejše povezave, izpad povezave za krajši čas … To so pojavi, ki so praktično neustavljivi, saj do prezasedenosti postaje, hočeš nočeš, pride. Težava tiči v upravljanju prezasedenega omrežja. Trenutno omrežja delujejo po sistemu FIFO (First In, First Out ali Prvi, ki vstopi, prvi izstopi) in nediskriminatornem odrezu najstarejših podatkov ob previsoki obremenitvi. Če telekomunikacijski operaterji ne spoštujejo načel nevtralnosti prometa na spletu, torej z vsem prometom ne ravnajo enakopravno po ustaljenih protokolih, bi lahko v takih primerih promet, ki recimo prihaja s strani podjetja, ki si lasti omrežje, poslali pred ostalim prometom, ne glede na to, kdaj je prišel v prezasedeno postajo. Če bi to veljajo za posamezne protokole, nebi bilo tako problematično. Problem nastane, ko ta prednost velja le za nekatere storitve nekaterih ponudnikov, ki so ali plačali več ali pa je ponudnik storitve tudi upravljalec omrežja. Storitvi konkurenta, ki nima denarja ali ni lastnik omrežja pa kvaliteta pade, saj ni obravnavana enakopravno.

Specializirane storitve

Termin, ki se je pred kratkim začel pojavljati v političnem vrhu EU. Označuje storitve, ki bi na spletu zaradi svoje narave morale pred drugimi imeti prednost. Pod njih naštevajo storitve transportne, medicinske in policijske narave, a jih nedefiniranost pojma lahko, potencialno, razširi na praktično kakršnokoli vsebino na spletu. Nasprotniki te ideje opozarjajo, da odgovoren inženir tako pomembnih povezav ne sklene preko spleta, saj te zahtevajo višje parametre kvalitete in zanesljivosti, kot jih lahko zagotavlja internet in že sedaj potekajo po ločenih omrežjih. Ravno tako bi bilo potrebno za zagotavljanje tega tudi neprestano spremljanje prometa, ki vodi v kršitve pravice do zasebnosti, saj se drugače “specializiranih storitev” ne more izvajati.

“Zero-rating”

\r\nPredstavljajte si, da bi vam ponudnik spletne povezave ali kakršnokoli drugo podjetje na lastnem omrežju ponujalo shranjevanje in povezavo v oblak brezplačno, za dostop do konkurenčnega podjetja, ki podobne rešitve ponuja brez dogovora s telekomunikacijskim operaterjem oz. si ne lasti lastnega omrežja, pa moramo vezavo do storitve plačati. Tako se učinkovito ustvari monopol pri uporabi točno določene storitve. Podobno je v Sloveniji začel početi A1, zaradi sprejema slabe evropske Direktive o nevtralnosti interneta na enotnem digitalnem trgu ga tudi slovenska zakonodaja pri tem ne ovira več.

Kako nevtralnost interneta vpliva name?

Predstavljajte si, da bi morali za uporabo facebook-a mesečno k svoji vezavi na splet doplačati 10 € na mesec, za uporabo twitterja pa recimo 2 €. Katero družabno omrežje bi uporabljali? Tako okolje nastane, kadar dopustimo kršenje načel nevtralnosti interneta. Omenimo še, da tako okolje ne dopušča nastajanje novih konkurentov. Če rečemo, da sta Facebook in Twitter v tem primeru že bili ustaljeni družabni omrežji na spletu, ideje, kot so Instagram, Snapchat, ipd. nebi imele pogojev, da kadarkoli uspejo. Podobno lahko trdimo v primeru Youtube-a v primerjavi z recimo Dailymotion. Zaradi večje količine prometa ima Youtube višje stroške kot Dailymotion in boste morali za dostop odšteti 20 € na mesec. Dailymotion, podoben ponudnik video vsebin z manjšo vsoto prometa in posledično nižjimi stroški pa bo recimo 5 € na mesec. Novinci, kot je recimo Vine, nikoli nebi prišli niti do površine.

Kako je nevtralnost interneta urejena sedaj?

V Sloveniji nevtralnost interneta zagotavlja zakon o elektronskih komunikacijah, kjer je nevtralnost interneta opredeljena kot:

… načelo, po katerem se vsak internetni promet po javnem komunikacijskem omrežju obravnava enakovredno, to je neodvisno od vsebine, aplikacij, storitev, naprave, vira in cilja komunikacije.

 

In po svetu?

ZDA niso prepoznale nevarnih groženj pri kršenju nevtralnosti interneta. Edini, ki v taki ureditvi cvetijo, so telekomunikacijska podjetja z novonastalimi monopoli. Evropska Unija ta trenutek ureja predloge uredbe, ki hodijo po nevarni meji med spoštovanjem in kršenjem načel nevtralnosti interneta. V Indiji so volivci ravno tako izrazili svoje razočaranje nad vladnimi načrti o sodelovanju s podjetjem Facebook, ki bi preko spleta zagotavljalo le dostop do lastne spletne strani in preko lastne spletne podlage, internet.org, kjer bi nadzorovali tok in usmeritev vsega spletnega prometa na lastne podjetniške rešitve. Konkurenčna podjetja bi v tem primeru izgubila vse možnosti ponujanja lastnih, alternativnih podjetniških rešitev na odprtem trgu! Južnoameriške države ravno tako prepoznavajo nevarnosti nespoštovanje nevtralnosti interneta, saj podjetja Google in Facebook ponujata rešitve za dostop do spleta, a so vanje vključili le dostop do lastne ponudbe storitev. Kako pa bo položaj uredila Evropska Unija? Vse je odvisno od nas, državljanov Evrope. Na naših plečih je, da izpostavimo našo skrb za internet. Če sami ne pokažemo interesa v odločevalni postopek pri trialoških pogajanjih, bomo ostali brez interneta, kot ga poznamo danes. Ne dovolimo operaterjem, da posegajo v dostopnost do vsebin na internetu, saj bo to privedlo do cenzure interneta. Recimo NE kršenju nevtralnosti interneta!

Obvestila o novih TL;DR člankih